meb

MEB Ehliyet Sınavı Klavuzu 2015

MEB Ehliyet Sınavı Klavuzu 2015
Ehliyet alacaklar dikkat!

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ‘2015 Yılı Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı Kılavuzu’ hazırladı.

Ehliyet alacaklar dikkat!

Sınav uygulamasıyla ilgili işlemler için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, başvuruyla ilgili işlemler ise bakanlık Bilgi İşlem Grup Başkanlığı'na yapılacak. Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu (MTSK) Modülü ile ilgili işlemleriyle Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Trafik ve Sürücü Eğitimleri Grup Başkanlığı ilgilenecek.

SINAV SAYISI 6'YA İNDİ

MEB Özel Sürücü Kursları Direksiyon Sınavı Gözetmenlik Yönergesi

MEB Özel Sürücü Kursları Direksiyon Sınavı Gözetmenlik Yönergesi
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİMİ
DERSİ SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı özel motorlu taşıt sürücüleri kursları direksiyon
eğitimi dersi sınavlarına, sınav yürütme komisyonlarının oluşumuna ve sınav ücretlerine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon
eğitimi dersi sınavlarını, sınav yürütme komisyonlarının oluşumunu ve sınav ücretlerinin
belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Özel Motorlu
Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

EHLİYET ALMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Ehliyet alma şartları 2013'te değişti.Yeni ehliyet alma ve yeni sürücü belgesi sınav işlemleri hakkında geniş bilgi aşağıda verilmiştir.
EHLİYET ALMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ehliyetle ilgili yeni düzenlemelere giderek, ehliyet alma şartlarını değiştirdi. İşte yeni düzenlemenin getirdikleri.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ehliyetle ilgili yeni düzenlemeye gitti. Düzenleme ile "her türlü şartta araç kullanabilen kişi" sürücü belgesi alacak.

Direksiyon sınavlarının sürelerinin arttığı, puanlama sisteminin kaldırıldığı, hata yapanın sınavının bitirileceği yeni düzenlemede teorik ders süreleri de azaltıldı.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Yeni Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.